CORNACEAEKIZILCIKGİLLER

CİNSLER

CORNACEAE - KIZILCIKGİLLER

Bilimsel Betim:

Ağaçlar veya çalılar. Yapraklar basit, dümdüz, genellikle karşılıklı, sitipulsuz. Çiçekler yalancı şemsiyeli talkım veya şemsiyemsiçiçek kurulunda, erdişi, aktinomorf, yumurtalık altdurumlu. Çanakyapraklar küçük veya yok. Taçyapraklar genellikle 4. Sitamenler genellikle 4, taçyapraklar ile değişen. Altdurumlu yumurtalık, 2-gözlü; her gözde1tohumtaslaklı, tepeden sarkık, anatrop; sitilus 1. Meyve 2-gözlüçekirdeklieriksi meyve; tohumlar bol besidokulu.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Cornaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkeyandthe East AegeanIslands, Edinburgh UniversityPress, Edinburgh, 4: 539.

Halk Betimi:

Kızılcıkgiller ailesi” çoğunlukla yaprak döken veya herdemyeşil ağaçlar ve çalılardan oluşur ve nadir olarak birkaç çokyıllık otsu bitkiyi içerir. Kuzey ve Güney ılıman ve tropikal dağlarda yayılış gösterirler. Bu ailenin üyeleri süs bitkisi olarakkullanılr. Ayrıca yenilebilir meyveleri vardır ve mobilya yapımında kullanılmak üzere odunu için yetiştirilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://www.britannica.com/plant/dogwoodtm/, Erişim Tarihi: 05.02.2016.

Anonim 2 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Cornaceae/, Erişim Tarihi: 05.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.