CAPRIFOLIACEAEHANIMELİGİLLER

CİNSLER

CAPRIFOLIACEAE - HANIMELİGİLLER

Bilimsel Betim:

Çalılar ilâ odunsu tırmanıcılara kadar, otsu bitkiler, nadiren küçük ağaçlar. Yapraklar kötü kokulu (bazı Valerianoideae altfamilyasındaki türler), basit veya bileşik (bazı Valerianoideae altfamilyası ve nadirenCaprifolioideae altfamilyasındaki türlerdeaz teleksi ilâ tek teleksiye kadar), karşılıklı veya dairesel (bazı Caprifolioideae, Dipsacoideae ve Linnaeoideae altfamilyalarında); kenarlar düz veya dişli; damarlanma teleksi veya elsi (Morino L.); yaprak sapı mevcut, bazen yaprak tabanı kınlı; sitipul yok, nadiren yaprak sapları arasında mevcut (örneğin Leycesteria glaucophylla L. sitipullu). Çiçekdurumu basit ilâ bileşik talkıma kadar, baş şeklinde veya 13-çiçekli; genellikle bırakteli, Dipsacoideae ve Morinoideae’dainvolukrumlu. Çiçekler erselik veya nadiren tekeşeyli, zigomorf veya aktinomorf; genellikle bırakteollu. Çanak yapraklar genellikle birleşik veya yok. Taç yapraklar birleşik, sıklıkla 2 üst loplu ve 3 alt veya 1 üst ve 4 alt, bazen mahmuzlu (örneğin Centranthes L.). Sitamen filamentleri taç yapraklara bağlı; bazen sitaminotlar 2 (Morinoideae altfamilyasında). Yumurtalık altdurumlu ilâ nadiren kısmen altdurumluya kadar; karpel birleşik; gözler 18; her gözde 1−çok tohumtaslaklı; eksenden ilâ tepeden pilasentalanmalıya kadar; sitilus 1; sitigma 13. Meyve kapçık (Linnaeoideae, Morinoideae altfamilyalarında), kapçık veya sipsela (Dipsacoideae, Valerianoideae altfamilyalarında), kapsül (Diervilloideae altfamilyasında) veya üzümsü, eriksi veya kapçık (Caprifolioideae altfamilyasında)

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Caprifoliaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd., Hertford, UK., s. 509.

Halk Betimi:

“Hanımeligiller”, kozmopolit bir dağılıma sahiptir ve çeşitlilik merkezleri Kuzey Amerika’nın doğu kesimlerii ve doğu Asya'dır. Bazı süs bitkileri dahil, çoğunlukla çalılar ve sarmaşıklar, nadiren otsu bitkilerden oluşur.En yaygın kullanılan bahçe süs bitkileri;“abelya (Abelia R.Br.), “hanımeli (Lonicera L.)” ve Weigela Thunbdır. Birkaçı kendi doğal yayılışları dışında da istilacıyabani otlarhaline gelmiştir. “Japon hanımeli (Lonicera japonica Thunb.)” kokulu bri sarmaşık türü olup, diğer bitkilerin üzerini kapatarak ışık almalarını engeller ve öldürür.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015).https://en.wikipedia.org/wiki/Caprifoliaceae, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Anonim 2 (2015).http://www.britannica.com/plant/Caprifoliaceae, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.