ARACEAEYILANYASTIĞIGİLLER

CİNSLER

ARACEAE - YILANYASTIĞIGİLLER

Bilimsel Betim:

Yumrulu veya rizomlu, genellikle tüysüz çokyıllık otlar. Yaprakların tümü tabanda, bariz şekilde saplı, sıklıkla ± ağsı damarlı. Çiçekler birevcikli veya erdişi, sıklıkla taçyapraksı veya yaprak benzeri büyük bıraktenin (sıpata) taşıdığı yoğun başak (sıpadiks, koçan) halinde yerleşmiş. Sıpadiksin ekseni sıklıkla çiçek oluşturan bölgeden öteye apendikse (tırnağa) kadar uzamış; apendiks saplı veya değil, çomaksı ilâ çok uzamış silindiriğe kadar, genellikle mor veya sarı renkli. Birevcikli taksonlarda, yukarı tarafta erkek çiçekler bulunurken dişi çiçekler sıpadiksin tabanına doğru yerleşmiş, işlevini kaybetmiş ve ipliksi verimsiz çiçeklerin eksen üzerinde oluşturduğu zon ya bu bölgelere bitişik ya da iki bölgeyi ayırmıştır; verimsiz çiçekler bazen erkek çiçeğin üstünde de yer alır. Çiçek örtüsü mevcut ve çanakyapraksı veya genellikle yok. Sitamenler 1–6. Yumurtalık 1–3 gözlü. Meyve üzümsü.

 

Kaynak:

Davis PH (1984). Araceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 8: 41.

Halk Betimi:

Yılanyastığıgiller ailesi”, Yeni Dünya’nın (Batı Yarımküre, özellikle Kuzey ve Güney Amerika) tropik yerlerinde çok çeşitlilik gösteren ve Eski Dünya’da (Afrika, Avrupa ve Asya) da yine tropik ve kuzey ılıman bölgelerde yayılış gösteren bitkilerdir. Çoğu türü zehirli olduğundan tüketildiğinde ödemlere,  vezikül oluşumuna ve yutma güçlüğüne neden olabilir, ağrılı burun tıkanıklığı, ağız ve boğazda yanma gibi belirtiler iki hafta boyunca sürer. Aşırı tüketimi ölümlere neden olabilir. Evlerde salon bitkisi olarak kullanılan Dieffenbachia Schott (Difenbahya) ve Caladium Vent. (Filkulağı) gibi bitkiler de bu ailenin üyelerindendir ve taşıdıkları kalsiyum oksalat kristallerinden dolayı zehirli etkilere sahiptir. Özellikle çocuklu ailelerin bu bitkileri evlerinde kullanmamaları önerilmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Araceae/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.aroid.org/genera/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.