GEUML.MERYEMOTU

TÜRLER

GEUML. - MERYEMOTU

Bilimsel Betim:

Dik rizomlu çokyıllık otlar. Taban yaprakları lirat veya teleksi, testeredişli veya loplu; üst gövde yaprakları dümdüz veya üç parçalı, nadiren teleksi. Çiçekdurumu gevşek, 2−12-çiçekli talkım. Çiçekler dik veya sarkık. Ekçanak segmentleri çanak yapraklardan daha küçük. Taç beyazımsı, pembe, sarı veya turuncu-kırmızı, çanaktan uzun. Sitamenler çok sayıda. Meyve silindirik çiçek tablası üzerinde kümelenmiş 50−250 kapçıkla doğmuş; sitiluslar kalıcı, meyvede uzamış, merkeze yakın çengel gibi gagalı ve dökülücü uç taraflı. Karpofor yok veya mevcut, varsa çanak içinde içkin.

 

Kaynak:

Peşmen H & Chamberlain DF (1972). Geum L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 69.

Halk Betimi:

Rizomlu çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “meryemotu” ismiyle bilinir ve Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Yeni Zelenda’da geniş yayılışı bulunur. Dünyada yaklaşık olarak 35 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 6 türü (6 takson) bulunur. Beyazımsı, pembe, sarı ya da turuncu-kırmızı renkte çiçeklere sahiptirler.

 

Kaynaklar:

Anonim (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Geum /, Erişim Tarihi: 26.05.2016.

Aslan S (2012) Geum L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 802.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.