FUMARIAL.ŞAHTERE

TÜRLER

FUMARIAL. - ŞAHTERE

Bilimsel Betim:

Az ya da çok tüysüz, mumlu biryıllık otsu bitkiler. Yapraklar düzensiz 2−4 derin teleksi. Çiçekler zigomorf, yaprağın karşısında, bırakteollü salkımlar halinde. Çanak yapraklar 2 veya körelmiş. Üst taç yaprak mahmuzlu. Tohumtaslakları 1, veya her pilasentada tek. Meyve 1-tohumlu fındıksı tipte, buruşuk, az buruşuk veya kuruduğunda pürüzsüz. Çoğu türler değişkendir, ve gölgede yetişen örnekler sıklıkla küçük kapalı döllenen (kleistogam) çiçeklere ve tipik yaprak bölmelerine sahiptir.

 

Kaynak:

Cullen J (1965). Fumaria L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 242.

Halk Betimi:

Tekyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “şahtere” ismiyle bilinir ve Avrupa, Afrika ve Asya’da doğal olarak yetişir, en çok çeşitlilik Akdeniz Bölgesindedir ve Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'ya da yayılmıştır. Dünyada yaklaşık olarak 57 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 14 türü (17 takson) bulunur. Bazı şahtere türlerinin iltihap sökücü ve ağrı kesici potansiyele sahip olabileceği ileri sürülmüştür.

 

Kaynaklar:

Anonim 1. (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Fumaria/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Anonim 2. (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/genus/fumaria/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Anonim 3. (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Papaveraceae/Fumaria/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Aslan S (2012). Fumaria L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 662–663.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.