FRITILLARIAL.TERSLALE

TÜRLER

FRITILLARIAL. - TERSLALE

Bilimsel Betim:

Soğanlı çokyıllıklar. Soğan az sayıda pullarla sıkıca paketlenmiş ve genellikle boyutu arttıkça ortadan kaybolan ince yarı saydam tunikalı. Yapraklar dairesel, karşılıklı ya da almaşlı. Çiçekler tek (genellikle sarkık), şemsiyelerde ya da çok çiçekli salkımlarda. Çiçek örtüsü çansı ilâ fincan tabağı şekline kadar; segmentler sıklıkla açık ve koyu renkte değişen karelerle işaretlenmiş (damalı) ve çoğunlukla merkezin altında açık yeşil bir uzunlamasına şeritli. Balözü bezleri belirgin, çiçek örtüsü segmentlerinin tabanında veya onun içe doğru yöneldiği noktada. Filamentler anterin tabanının biraz üzerine bağlı. Sitilus düz veya 3 parçalı, düşücü. Meyve düz-tepeli, kapsül dik, bazen boyuna 6 kanatlı.

 

Kaynak:

Rix EM (1984). Fritillaria L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 8: 284.

Halk Betimi:

Soğanlı çokyıllık bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “terslale” ismiyle bilinir ve Kuzey Yarımkürenin ılıman bölgelerinde, özellikle Akdeniz, Güneybatı Asya ve Kuzey Amerika’nın batısında doğal olarak yetişir. Dünyada yaklaşık 141 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 35 türü (41 takson) bulunur. Bu cins genellikle başı eğik, çan veya kupa şeklinde çiçeklere sahip ve çoğunluğu bahar döneminde açan bitkilerden oluşur. Bazı türleri hoş olmayan kokulara sahiptir. Terslalelerin birçoğunda zehirli alkaloitler vardır ve bir miktar bile yutulduğunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Diğer taraftan, süs bitkisi olarak veya kesme çiçekçilikte en yaygın kullanılan bitkiler arasındadır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Fritillaria, Erişim Tarihi: 21.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Liliaceae/Fritillaria, Erişim Tarihi: 21.02.2016.

Tekşen M (2012). Fritillaria L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 604–607.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.