BARBAREAW.T.AitonNİCAROTU

TÜRLER

BARBAREAW.T.Aiton - NİCAROTU

Bilimsel Betim:

İkiyıllık veya çokyıllık otlar, tüysüz veya basit tüylü. Çanak yapraklar hafifçe kesecikli. Taç yapraklar sarı, kuruduğunda beyaz. Filamentler tırnaksız. Yumurtalık 30 tohumtaslaklıya kadar. Meyve 4-köşeli veya yassılaşmış silikva. Tohumlar her hücrede 1 sıralı. Sitilus kısa, sitigma baş şeklinde.

Halk Betimi:

Ülkemizde “nicarotu” ismiyle bilinen bu cins, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişir ve en çok çeşitliliği Güney Avrupa ve Güneybatı Asya’da bulunur. Dünyada yaklaşık olarak 29 türü ülkemizde 13 türü (20 takson) bulunur. Küçük, otsu, ikiyıllık veya çokyıllık bitkilerdir ve koyu yeşil, derince loplu yapraklara ve dört taç yapraklı sarı renkli çiçeklere sahiptir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarea, Erişim Tarihi: 04.02.2018.

Anonim 2 (2018). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Brassicaceae/Barbarea/, Erişim Tarihi: 04.02.2018.

Anonim 3 (2018). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=BARBAREA, Erişim Tarihi: 04.02.2018.

Bağcı Y (2012). Barbarea W.T.Aiton, Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 259–261.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.