AREMONIAL.KASIKOTU

TÜRLER

AREMONIAL. - KASIKOTU

Bilimsel Betim:

Dik veya yükselici rizomlu çokyıllık otlar. Taban yaprakları teleksi, rozet oluşturan; gövde yaprakları genellikle üç-parçalı; yaprakçıklar testeredişli-dişli. Çiçekdurumu az-çiçekli talkım şeklinde. Çiçek sapları kısa, 2 bırakteollü. Çiçekler 8−12-loplu involukrumlu, bazen kapalı döllenen; çanak yapraklarının yaklaşık ¼ uzunluğunda ekçanaklı; taç sarı, çanaktan daha uzun; sitamenler 5−10; karpeller 2. Meyve 1−2 kapçıklı olup neredeyse konik veya silindirik hipantiyumla örtülü.

 

Kaynak:

Gabrielian ET (1972). Aremonia Neck., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 75−76.

Halk Betimi:

Çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins, ülkemizde “kasıkotu” ismiyle bilinir, Türkiye ve Avrupa’da doğal olarak yetişir. Dünyada ve ülkemizde sadece tek türü bulunur. Sarı renkli çiçeklere sahiptirler ve yüksek bölgelerdeki ormanlarda yetişirler.

 

Kaynaklar:

Anonymous 1 (2017). https://en.wikipedia.org/wiki/Aremonia, Accessed date: 21.03.2017.

Anonymous 2 (2017). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Aremonia/, Accessed date: 21.03.2017

Aslan S (2012). Aremonia L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 796.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.