ALTHAEAL.GÜLHATMİ

TÜRLER

ALTHAEAL. - GÜLHATMİ

Bilimsel Betim:

Biryıllık veya çokyıllık otlar. Ekçanak segmentleri 6−9, tabanda kaynaşık. Taç yapraklar 16 mm’ye kadar. Anterler kahverengimsi mor. Karpeller çok sayıda, sitilusların etrafında 1 sıra halinde, her biri tek gözlü, 1-tohumtaslaklı. Meyve yarılan meyve, 1-tohumlu çok sayıda olgunlukta yarılıp açılmayan (kapalı meyve) merikarplara ayrılır.

 

Kaynak:

Cullen J (1967). Althaea L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 419.

Halk Betimi:

Ülkemizde “gülhatmi” ismiyle bilinen bu cins Avrupa ve Batı Asya’da doğal olarak yetişen tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkileri içerir. Gövdeleri 1–2 metre civarında uzar ve çiçeklerini yaz ortasında açarlar. Dünyada yaklaşık 17 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 4 türü (4 takson) bulunur. Nehir kıyılarında ve tuzlu bataklıklarda bulunurlar, nemli ve kumlu toprakları tercih ederler. Bitkinin kökleri ve gövdeleri bir çeşit müsilaj salgılar ve bu madde cildi yumuşatmak için kullanılır. Bu madde ayrıca kozmetikte kullanılır. Kökleri taşıdıkları bazı özelliklerden dolayı Orta Doğu’da İran halılarını yıkamak için kullanılmıştır. Bu bitkiyle yıkama, yün halılarda kullanılan bitkisel boyaların canlılığını korumak için en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Althaea_(plant), Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Malvaceae/Althaea/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Uzunhisarcıklı E M (2012). Althaeae L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 619.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.