AGRIMONIAL.FITIKOTU

TÜRLER

AGRIMONIAL. - FITIKOTU

Bilimsel Betim:

Dik rizomlu çokyıllık otlar. Gövde tüylü. Taban yaprakları eşit olmayan şekilde teleksi, bazen tabanda rozet şeklinde; yaprakçıklar kütdişli-testeredişli. Çiçekdurumu çok çiçekli başak-salkım şeklinde; çiçekler kısa saplı. Çiçekler iki bırakteollü, 5-parçalı, ekçanak yok. Taç sarı, çanaktan daha uzun; Sitamenler 5−20; karpeller 2. Meyve 1−2 kapçıktan oluşmuş olup ters konik, topaçsı veya silindirik hipantiyum ile örtülü. Hipantiyumun üst bölümü çengel tüylü kıllar ile kaplı, taban kısmı tüylü ve oluklu.

 

Kaynak:

Chamberlain DF & Peşmen H (1972). Agrimonia L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 74.

Halk Betimi:

Çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “fıtıkotu” ismiyle bilinir ve Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişir, ve Afrika’da sadece tek bir türü bulunur. Dünyada 18 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 2 türü (4 takson) bulunur. “Agrimony” ismi, Yunanca’da “gözlere şifa veren” anlamına gelen bir kelime olan “Argemone”den gelmektedir. Eski Yunanlılar göz hastalıkları, safra kesesi, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla bu bitkileri kullanmışlardır. Fıtıkotu tanenler (büzücü özellikteki kimyasallar) içerir ve ishali durdurucu etkiye sahiptir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Agrimonia /, Erişim Tarihi: 22.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.botanical.com/botanical/mgmh/a/agrim015.html / , Erişim Tarihi: 22.05.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Agrimonia/ , Erişim Tarihi: 22.05.2016.

Aslan S (2012). Agrimonia L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 790.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.