VIOLACEAEMENEKŞEGİLLER

CİNSLER

VIOLACEAE - MENEKŞEGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler. Yapraklar almaşlı, sitipullu, basit. Çiçekler erdişi, altdurumlu, zigomorf, mahmuzlu. Çanakyapraklar, taçyapraklar ve sitamenler 5. Yumurtalık 3-karpelli, 1-gözlü, 3 çevresel pilasentalı. Meyve kapsül. Tohumlar çok sayıda, arilli.

 

Kaynak:

Davis PH (1965). Violaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 524.

Halk Betimi:

Menekşegiller ailesi” dünyanın ılıman ve tropik bölgelerinde yayılış gösterir. Genellikle tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkilerden oluşur, ayrıca bazı çalı ve küçük ağaç türlerini de içerir.Menekşegiller ailesi göstrişli mahmuzlu çiçekleri ile karakteristik bir görünüşe sahiptir. Başta “hercai menekşe (Viola tricolor L.)” olmak üzere, birçok menekşe türünün melez kültür çeşidi üretilmiş olup özellikle dış meken süs bitkisi olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Violaceae/ Erişim Tarihi: 24.11.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.