URTICACEAEISIRGANGİLLER

CİNSLER

URTICACEAE - ISIRGANGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar veya çalılar, nadiren ağaçlar ya da tırmanıcılar, genellikle epiderma hücreleri içinde sistolitli, çoğuyakıcı tüylü. Yapraklar basit, almaşlıya da karşılıklı, genellikle sitipullu. Çiçekler küçük, tek evcikliya da iki evcikli; çiçekdurumu koltuksal, temeldetalkım çiçekdurumluveya tek bir çiçeğe indirgenmiş. Çiçek örtüsü küçük ve yeşil(mevcut olduğunda), aktinomorfik, 4–5 serbest ya da birleşik segmentli. Erkek çiçekler4–5 sitamenli veçiçek örtüsü segmentleri ile karşılıklı; anterler iki gözlü, uzunlamasına yarılıp açılan; genellikle tam gelişmemiş yumurtalık mevcut. Dişi çiçekler çiçek örtüsüyle benzer fakat sıklıkla meyvede uzamış, staminodlu veya değil (verimsiz sitamenli veya değil). Yumurtalık tek gözlü, serbest ya da çiçek örtüsüne bitişik,tek ve dik tohumtaslaklı; sitilus basit, sitigma ± fırça tüylü. Meyve kuru kapçıkveyadahanadiren eriksi; tohumlar genellikle besidokulu.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Urticaceae,Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 633.

Halk Betimi:

Isırgangiller ailesi” otsu bitkiler, çalılar, küçük ağaçlarveya tırmanıcı bitkilerden oluşur ve kutup bölgelerinin dışında dünya genelinde yetişir.Birçok türün sap ve yaprakları, özellikle de ısırganlar (Urtica L.), temas halinde deri üzerinde ağrılı bir döküntüye neden olan yakıcı tüylere sahiptir.Bazı cins ve türlerin gövde lifi, e.g. rami (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.), yüksek kalitededir ve bez, balık ağları, halatlar ve bazı endüstriyel malzemeleri yapmak için kullanılır. Rami, en az altı bin yıldır kullanılan eski lif ürünlerinden biridir ve esas olarak kumaş üretimi için kullanılmıştır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Urticaceae/ Erişim Tarihi: 24.11.2016.

Anonim 2 (2018)https://www.britannica.com/plant/Urticaceae/ Erişim Tarihi: 03.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.