TYPHACEAESAZGİLLER

CİNSLER

TYPHACEAE - SAZGİLLER

Bilimsel Betim:

Su kenarında yaşam süren, sürünücü rizomlu,sucul ya da kısmen-karasal çokyıllık birevcikli otlar. Gövdeler dik, tabandakormus-benzeri. Yapraklar çoğunlukla tabanda, iki sıralı, dik, gövdeyi sıkı sıkı saran kınlı;aya şeritsi, tek katmanlı hava dolu boşluklu. Çiçekler iki sıra halinde üst üste konulmuş şekilde yoğun, bitişik veyaaralıklı, silindirik başak-benzeri kısmi çiçekdurumlu, üstteki erkek, alttaki dişi. Erkek çiçekler kümeler halinde 1−3(−8)sitamenli;eksen basit ya da çatallaşmış tüy-benzeri pullu veyaçıplak; anterlerdeki iki tekayı birbirine bağlayan dokuşişkin; polen taneleri tek veya dörtlü gruplar halinde. Dişi çiçekler dallanmış saplar üzerinde, tüy-benzeri pullu ya da değil, her çiçek bir ginofora(yumurtalık taşıyıcısı) sahip kalıcı bir pistil (yumurtalık) ve ginoforun tabanını sarantüylerden oluşur: verimsiz çiçekler (pistilotlar) mevcut. Yumurtalık tek-tohumtaslaklı, üstdurumlu; sitilus ipliksi, kalıcı, sitigma şeritsi ya da genişlemiş ve kaşıksı, tüylerden daha uzun. Meyve küçük, mekiksi, olgunlukta açılmayanveya uzunlamasına açılan, zarsı meyve kabuklu (perikarplı).

 

Kaynak:

Davis PH (1984). Typhaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 8: 558.

Halk Betimi:

Sazgiller ailesi” Avrasya ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişir. Su kenarında yaşam süren, sürünücü rizomlu, sucul ya da kısmen-karasal çokyıllık otsu bitkilerdir.Bitkilerin yaprakları sandalye tabanı ve paspas dokumada kullanılır. Yaprakları aynı zamanda kâğıt üretmek için kaliteli selüloz kaynağı olarak da kullanılabilir. Bitkilerin çiçek kısmındantekstil endüstrisinde kullanılmak üzere mükemmel kalitede lif elde edilir. Nişasta bakımından zengin rizomları yenilebilir, oldukça besleyicive çok miktarda olan polenleri ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Typhaceae/, Erişim Tarihi: 24.11.2016.

Anonim 2(2016) http://www.kew.org/science/tropamerica/neotropikey/families/Typhaceae.htm/, Erişim Tarihi: 24.11.2016.

Anonim 3(2016) https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=typhaceae/, Erişim Tarihi: 24.11.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.