SANTALACEAEGÜVELEKGİLLER

CİNSLER

SANTALACEAE - GÜVELEKGİLLER

Bilimsel Betim:

Yarı parazitik çalılar ya da otlar. Yapraklar almaşlı, düz, basit. Çiçekler aktinomorf, altdurumlu, ikievcikli veya erdişi, çiçek örtüsü 1-dairesel, alttabirleşik. Sitamenler karşılıklı ve çiçek örtüsü loplarının altına yapışık. Yumurtalık altdurumlu, 1-gözlü; tohumtaslakları 1−3, tabanda; sitilus basit, sitigma top başlı veya loplu. Meyve fındıksı ya da eriksi; tohum 1, tohum kabuğu yok ve bol besidokulu.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Santalaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 535.

Halk Betimi:

Güvelekgiller ailesi” tropikal ve ılıman bölgelerde geniş bir yayılışa sahiptir. Bu aile yarı-parazitikbodur ağaçlar, çalılar, çokyıllık otsu bitkiler ve tırmanıcı epifitlerden oluşur. Diğer bitkiler üzerinde kısmen parazitik yaşarlar ve konaklarına su ve besin maddeleri elde etmek için bağlanırlar.Bu ailenin ekonomik açıdan en önemli üyesi “aromatik sandalağacı (Santalum albumL.)”türüdür. Oymacılık ve marangozlukta ve tütsü formunda kullanılan kokulu bir ahşabı vardır. Bu bitkiden elde edilen yağ, ayrıca sabun, parfüm ve masaj yağlarında kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim1 (2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Santalaceae/, Erişim Tarihi: 06.08.2016.

Anonim 2 (2018)https://www.britannica.com/plant/Santalaceae/, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.