POLYGONACEAEMADIMAKGİLLER

CİNSLER

POLYGONACEAE - MADIMAKGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar, çalılar veya sarmaşıklar. Yapraklar genellikle almaşlı, basit. Sitipullar genellikle gövde etrafında zarsıbir kın (kılıf) şeklinde birleşik. Çiçekler başaklarda; demetler veya bileşik salkımlar halinde, erselik veya tek eşeyli, aktinomorf. Çiçeksapları genellikle barizeklemli, Çiçek örtüsü 3−6-parçalı, segmentler altta bitişik, sıklıkla meyvede genişlemiş. Taç yapraklar yok. Sitamenler 6−9, nadiren 16’ya kadar. Yumurtalık üstdurumlu, tek gözlü. Sitilus 2−4. Tohumtaslağı tek, tabanda. Meyve üçköşeli veya mercimeksi fındık şeklinde, sıklıkla kalıcı çiçek örtüsüyle örtülü.

 

Kaynak:

Davis PH (1967).Polygonaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 265.

Halk Betimi:

Çoğunlukla otsu bitkiler ve bazı ağaçlar, çalılar ve sarmaşıklardan oluşan “Madımakgiller ailesi”, tüm dünyada yayılış gösterir, fakat en yüksek tür çeşitliliğineKuzey ılıman bölgelerde ulaşır. Bu ailenin bilimsel ismi Yunanca’da “birçok” anlamına gelen “poly” kelimesi ve “düğüm” anlamına gelen “goni” kelimelerinden kökenlenmiştir ki bazı türlerin gövdeleri üzerinde bulunan şişkindüğümleri ifade eder. Bu ailede yer alan bazı türlerin çeşitli bitki aksamları gıda olarak kullanılır. “Ravent (Rheum rhabarbarumL. ve melezleri)”yaprak sapları gıda olarak Avrupa’da tüketilir. Doğu Anadolu’da “ışgın (Rheum ribes L.)” yaprak sapları doğadan toplanarak gıda olarak kullanılır. “Kuzukulağı (Rumex acetosella L.)” ve“kişlek (Rumex acetosa L.)” yaprakları salata veya yaprak sebze olarak yenir. “Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)”ın yenilebilir tohumları bulunur ve genellikle un içerisinde özellikle krep unlarında kullanılır, kümes ve çiflik hayvanları yemi olarakta değerlendirilir.

Orta Anadolu mutfağında sıkça kullanılan “madımak (Polygonum L.)” bu ailenin üyesidir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Polygonaceae /,Erişim Tarihi: 31.03.2016.

Anonim 2(2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=polygonaceae/Erişim Tarihi: 31.03.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.