OLEACEAEZEYTİNGİLLER

CİNSLER

OLEACEAE - ZEYTİNGİLLER

Bilimsel Betim:

Genellikle ağaçlar ya da çalılar. Yapraklar sitipulsuz, dökülücü ya da herdem yeşil, basit, üç yaprakçıklı ya da teleksi, genellikle karşılıklı ya da dairesel, nadiren almaşlı. Çiçekler erdişi, nadiren tek eşeyli, 4(−9)-parçalı, aktinomorf. Çanak çansı, çoğunlukla küçük ya da nadiren yok. Taç birleşik taç yapraklı, serbest taç yapraklıya da yok. Sitamenler 2, anter hücreleri sırt sırta, filamentler taça yapışık, ya da(taç yoksa) sitamenler serbest. Yumurtalık üstdurumlu, 2-gözlü; sitilus genellikle kısa ya da yok; sitigma kalınlaşmış ya da top başlı veya çoğunlukla kısa iki-parçalı; tohum taslağı genellikle her gözde2 tane, nadiren 1 ya da 4−10. Meyve ikigözlü 2-kapaklıkapsül, kanatlı fındık, üzümsü ya da eriksi; tohumlar 1−4.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Oleaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 145.

Halk Betimi:

Zeytingiller ailesi”, ağaçları veya çalıları içerir ve Arktik hariç tüm dünyaya yayılmıştır; özellikle tropik ve ılıman Asya'da bol miktarda bulunurlar.Bu ailenin birçok üyesi ekonomik ve estetik öneme sahiptir; zeytin ağacı (Olea europaea L.) zeytin ve zeytinyağı kaynağıdır; “dişbudak (FraxinusL.)” cinsi sert ahşapkereste elde etmek için kullanılır; bahçe süs bitkisi olarakta “yasemin (Jasminum L.)”, “kurtbağrı (Ligustrum L.)”, ve “poci (Osmanthus Lour.)”cinslerine ait türler yaygın olarak kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Oleaceae/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://global.britannica.com/plant/Oleaceae, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.