HYPERICACEAEKANTARONGİLLER

CİNSLER

HYPERICACEAE - KANTARONGİLLER

Bilimsel Betim:

Çalılar veya otsu bitkiler, genellikle yarı saydam bezelerde esansiyel yağlar içerir ve bazen kırmızı veya siyah bezelerde hiperisin içerir. Yapraklar basit, karşılıklı veya nadiren dairesel. Çanakyapraklar 5, tomurcuklarda kiremitvari. Taçyapraklar 5, serbest, tomurcuk içinde bükülmüş. Sitamenler demetlerde veya görünüşte belli belirsiz. Yumurtalık üstdurumlu, eksensel veya çevresel pilasentalanmalı. Tohumlar besidokususuz.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Hypericaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 355.

Halk Betimi:

Kantarongiller ailesi”, tekyıllık veya çokyıllık otsu veya çalımsı bitkiler olup dünya üzerinde yaygın bir yayılışa sahiptir. Genellikle basit ve karşılıklı yapraklı olup yaprakların etrafı sıklıkla koyu bezeler veya açık renkli noktalarla kaplıdır. Çiçekler genellikle sarıdır, fakat bazıları kırmızı veya turuncu renklerde olabilir. Kantarongiller ailesinin en iyi bilinen bitkisel etkisi diğer antidepresanlara karşı alternatif doğal bir sakinleştirici olmasıdır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2017). http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Hypericaceae.htm, Erişim Tarihi: 14.04.2017.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/family/hypericaceae//, Erişim Tarihi: 14.02.2016.

Anonim 3 (2017). https://www.kew.org/science/tropamerica/neotropikey/families/Hypericaceae.htm, Erişim Tarihi: 14.04.2017.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.