ERICACEAEFUNDAGİLLER

CİNSLER

ERICACEAE - FUNDAGİLLER

Bilimsel Betim:

Çalılar veya ağaçlar, bazen otlar, nadiren klorofilsiz. Yapraklar almaşlı, dekusat veya halkalar halinde, sitipulsuz, genelikle kenarı düz. Çiçekdurumu genelliklesalkım, çiçekler nadiren tek, bırakteler ve bırakteol çiftleri genellikle mevcut. Çiçekler genellikle 4−5-parçalı, aktinomorf veya zayıfca zigomorf. Çanak yapraklar serbest veya altta birleşik. Taç yapraklar serbest veya birleşik. Sitamenler genellikle taç yapraklardan iki kat daha fazla ve ± onlardan bağımsız. Anterler olgunlaşırken tepesi aşağı yönelir, deliklerle açılan meyve veya bazen yarılmış, Türkiye’deki türlerde sıklıkla tırnaklı (mahmuzlu); genellikle polen taneleri (sporlar) dörtlü gruplar halinde. Yumurtalık üstdurumlu veya (in Vaccinium L.) altdurumlu, temel olarak eksenden pilasentalanmalı. Türkiye’deki türlerin meyveleri kapsül veya üzümsü tipte.Vacciniaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae dahil.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Ericaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 89.

Halk Betimi:

“Fundagiller ailesi” neredeyse dünya çapında yayılış gösteren, özellikle kuzey ve güney yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen bitkilerdir. Otsu bitkiler, bodur çalılar, ve ağaçlar ile nadiren klorofilsiz asalak bitkileri içerir. Ekonomik açıdan en önemli ve en tanınan üyeleri, ayıüzümü,yaban mersini (Vaccinium L. türleri), orman gülleri(Rhododendron L. türleri) açelyalar (Azalea L. türleri) ve çeşitli fundalar (Erica L. türleri)’dır.Bu aile büyük oranda asitli ve verimsiz topraklarda yaşayabilme kabiliyetine sahiptir. İnfertil topraklardan besin maddelerinin çıkarılmasına yardımcı olan mikorizal mantarlara ve emilen besin maddelerini korumak için her dem yeşil yapraklara sahiptir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Ericaceae, Erişim Tarihi: 30.01.2018.

Anonim 2 (2018). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=ERICACEAE, Erişim Tarihi: 30.01.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.