DENNSTAEDTIACEAEEĞRELTİGİLLER

CİNSLER

DENNSTAEDTIACEAE - EĞRELTİGİLLER

Bilimsel Betim:

Karasal, bazen sarılarak tırmanan; tropikal. Rizomlar çoğunlukla uzun-sürünücü, sıklıkla sifonostelik veya polistelik iletim demetli, eklemli tüyler taşıyan; yaprak sapları sıklıkla saplara bağlı tomurcuklu, genellikle oluk şeklinde iletim demetli (açık uç adaksiyal); ayalar sıklıkla geniş, 2–3-teleksi veya daha parçalı; tüy örtülü; damarlar serbest, çatallı veya teleksi, nadiren anastomoz olduğunda içkin damarcıklar yok; Soruslar kenarda veya neredeyse kenarda, şeritsi ya da aralıklı, indusyum yaprak ayası kenarlarında şeritsi veyafincana benzer, veya sorusların üzerinde geriye kıvrık; sporlar dört yüzeyli ve trilet, veya böbreksi ve monolet; gametofitler yeşil, yüreksi.

 

Kaynak:

Smith AR & all. (2006). Dennstaedtiaceae, Şu eserde: A classification for extant ferns, Taxon 55(3): 714.

Halk Betimi:

Eğreltigiller ailesi” çoğunlukla karasal ve bazı tırmanıcı türleri içeren ve dünya çapında yayılış gösteren çiçeksiz ve tohumsuz bitkilerdir. Çiçekli bitkiler gibi damarlı sistemleri olmasına karşın üremek için tohum yerine spor üretirler. Bu aile dünyanın en zararlı yabancı ve istilacı otları kabul edilen Pteridium Scop. (bracken)cinsi eğeltileri içerir. Toprak altında 400 metreye kadar uzayabilen geniş dallanmış köksapları (rizom: toprak altı gövdesi) ile ayrıkotu gibi bulundukları alanı kuşatırlar. Bu bitkilerin diğer bitkilerle şiddetli şekilde rekabet halinde olması ve yapraklarının toksik madde içermesi nedeniyle eğreltilerin kurulmuş olduğu yerlerde hem diğer bitkiler gelişemez hem de hayvanların otlatılması için elverişsiz bir ortam oluşur.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Dennstaedtiaceae/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Dennstaedtiaceae/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.