CONVOLVULACEAETARLASARMAŞIĞIGİLLER

CİNSLER

CONVOLVULACEAE - TARLASARMAŞIĞIGİLLER

Bilimsel Betim:

Genellikle tırmanıcı veya sarmaşık halindeki çalımsı veya otsu bitkiler. Yaprakları almaşlı, saplı veya sapsız, sitipulsuz. Çiçekler erdişi, aktinomorf, tek çiçekli ve/veya değil, koltuksal ve/veya tepede, bırakteli veya değil. Çanakyapraklar 5, serbest, kiremitsi. Taç 5-köşeli, taçyapraklar birleşik, borazan şeklinde ve iç içe kıvrımlı-buruşmuş, nadiren ½’sine kadar loplu ve kiremitsi (Cressa L.). Sitamenler 5, epipetal, içkin veya taşkın. Yumurtalık üstdurumlu, 1−4-gözlü, eksenden pilasentalanmalı, tohumtaslakları her gözde 1 veya 2. Sitilus 1−2, tepede. Meyve kapsül şeklinde.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Convolvulaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 197.

Halk Betimi:

Tarlasarmaşığıgiller ailesi” çoğunlukla otsu sarmaşıklardan ve genellikle renkli huni şeklinde çiçekleri için yetiştiriciliği yapılan ağaçlar, çalılar ve otsu bitkilerden oluşmaktadır. Bazı türlerin yaprakları ve nişastalı yumrulu kökleri, tatlı patates (Ipomoea batatas (L.) Lam.)” ve “su ıspanağı (Ipomoea aquatica Forrsk.)” gibi gıda maddeleri biçiminde tüketilir ve tohumlarından tıpta müshil olarak yararlanılmaktadır. Her iki türün tohumları, eski zamanlardan beri ve günümüzde halüsinojenik ilaçların kaynağıdır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae, Erişim Tarihi: 02.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Convolvulaceae, Erişim Tarihi: 02.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.