COLCHICACEAEACIÇİĞDEMGİLLER

CİNSLER

COLCHICACEAE - ACIÇİĞDEMGİLLER

Bilimsel Betim:

Çokyıllık kormuslu veya rizomlu otsu bitkiler, dik veya tırmanıcı. Yapraklar basit, almaşlı; kenarları dümdüz, genellikle kınlı; damarlanma elsi-paralel; yaprak sapları yok, nadiren var. Çiçekdurumu talkım, salkım, bileşik salkım halinde, şemsiye-benzeri veya tek çiçekli; bazenbırakteli. Çiçeklererselik veya tek eşeyli (bazı Wurmbea Thunb. türleri),aktinomorf, bazen hafifce zigomorf. Çiçek örtüsü tepalleri serbest veya tabanda kaynaşık (bazı Anguillaeieae ve bazı Colchiceae oymaklarına ait türler), sıklıkla balözü bezli. Sitamen filamentleri serbest veya çiçek örtüsüne bağlı, bazen balözü bezli; anterler sırttan bağlı, genellikle dışadönük. Yumurtalık üstdurumlu; karpeller ± birleşik, gözler (2−)3(−4); tohumtaslağı her gözde az ilâ çoğa kadar; eksenden pilasentalanmalı; sitilus 3 veya 1 ve 3sitigmalı . Meyve kapsül şeklinde, nadiren üzümsü (Disporum Salisb. türlerinde).

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Colchicaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd., Hertford, UK., s. 65.

Halk Betimi:

Acıçiğdemgiller ailesi” dünya üzerinde Asya,Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika’da doğal yayılış gösterençokyıllık otsu bitkilerden oluşur.Huni şeklinde mor, pembe veya beyaz renkli gösterişli çiçeklere ve toprak altında eşeysiz üremelerini sağlayan soğan veya rizom gibi yapılara sahiptirler. Acıçiğdemler (Colchicum L.)kalıtsal Akdeniz Ateşi ve gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların terkibine giren bir çeşit alkaloid olan “kolşisin” maddesi içerir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Colchicaceae/, Erişim Tarihi: 21.02.2016.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/family/colchicaceae/, Erişim Tarihi: 21.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.