ARALIACEAESARMAŞIKGİLLER

CİNSLER

ARALIACEAE - SARMAŞIKGİLLER

Bilimsel Betim:

Çok sayıda ek köklü odunsu sarmaşıklar (Türkiye’deki türlerde). Yapraklar almaşlı, herdem yeşil, basit, sitipulsuz. Çiçekler küçük, küremsi şemsiyeler halinde tek çiçekli veya bileşik salkımlar halinde dizili, erdişi, aktinomorf. Çanak küçük veya körelmiş. Taçyapraklar 5, serbest. Sitamenler 5, taçyapraklarla almaşlı dizilişli. Tabla (Türkiye’deki türlerde) dikkat çekici, kubbemsi, balözü salgılı. Yumurtalık 5-gözlü, altdurumlu; tohumtaslakları anatrop, uçlardan asık. Meyve üzümsü.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Araliaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 538.

Halk Betimi:

Sarmaşıkgiller ailesi” ağaçlar, çalılar, sarmaşıklar ve çokyıllık otsu çiçekli bitkilerden oluşur. Geniş yayılış gösteren fakat özellikle alt tropik veya tropik bölgelerde daha fazla görülen bitkilerdir. Türler genellikle teleksi veya elsi bileşik yapraklar taşır ve küçük çiçeklerden oluşan bileşik şemsiyelere sahiptir. Süs bitkisi olarak yaygın kullanılan Hedera helix L. ve tıbbi açıdan oldukça popüler olan Panax L. türleri bu ailenin önemli üyeleridir. Ayrıca yine bu familyanın bir üyesi olan, “Çeltik kağıdı bitkisi (Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch)” çeltik kağıdının kaynağıdır. Gövdenin merkez dokuları ince tabakalara ayrılarak ameliyat sargıları için veya suluboya kağıdı olarak kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Araliaceae/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.britannica.com/plant/Araliaceae/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.