APOCYNACEAEZAKKUMGİLLER

CİNSLER

APOCYNACEAE - ZAKKUMGİLLER

Bilimsel Betim:

Genellikle sütlü çokyıllık otsu bitkiler, çalılar veya kısa ağaçlar. Yapraklar genellikle karşılıklı, daha az sıklıkla dairesel veya almaşlı, basit, dümdüz, sitipulsuz. Çiçekler tek ve koltuksal veya talkım çiçekdurumları halinde, bazen bileşik salkım şeklinde, düzenli, 5-parçalı. Çanak hemen hemen tabana kadar 5-loplu, kalıcı. Taç çansı, hunimsi veya borazansı, burulmuş 5 yamuk loplu ve tomurcukta kiremitvari. Sitamenler 5, taç tüpünün üzerine bağlı. Yumurtalık 2 karpelli, serbest veya aşağıda kaynaşık, geniş bir şekilsel çeşitlilik gösteren sitigma başına sahip tek ortak sitilusa doğru üstte birleşik. Meyve iki foliküle ayrılmış, bazen olgunlaşamama sonucu 1-foliküllü.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Apocynaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 158.

Halk Betimi:

Zakkumgiller ailesi”, genellikle tropik bölgelerde yayılış gösteren, çokyıllık çiçekli bitkileri, ağaçları, çalıları ve odunsu sarmaşıkları içerir. Yaralandıkları zaman genellikle lateksli ve sütlü özsu bırakırlar. Doğal toksik maddeler içerir ve bu maddeler bazen öldürücü olabilecek kadar zehirlidir. Bazı üyeleri kardiak glikositleri içerir ve bu bitki parçalarının yenmesi kalp fonksiyonlarını etkileyerek ölümlere neden olabilir. Bazı cinsleri kraliçe kelebekleri tarafından larva bırakılmak üzere tercih edilir. Birkaç cinsi güzel çiçeklerinden dolayı süs bitkisi olarak kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). http://www.britannica.com/plant/Apocynaceae/, Erişim Tarihi: 21.12.2015.

Anonim 2 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae/, Erişim Tarihi: 21.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.