ALISMATACEAEKURBAĞAKAŞIĞIGİLLER

CİNSLER

ALISMATACEAE - KURBAĞAKAŞIĞIGİLLER

Bilimsel Betim:

Sucul veya yarı sucul, genellikle çokyıllık otsu bitkiler. Kökgövde kormusa benzer veya sitolonlu. Yapraklar basit, şeritsi ilâ yumurtamsıya kadar, bazen oksu, yaprak sapı tabanda kınlı. Çiçekdurumu genellikle salkım veya basit bileşik salkım veya dairesel dallanmış, bazen şemsiyemsi, her halkanın tabanında 2−3 bırakteli. Çiçekler erdişi veya tek eşeyli. Çanakyapraklar 3, yeşil, kalıcı; taçyapraklar 3, düşücü. Sitamenler 6 veya çok sayıda. Yumurtalık üstdurumlu; karpeller serbest veya tabandan birleşik, 3 ilâ çok sayıya kadar, sarmal dizilişte veya dairesel. Meyve genellikle kapalı tek tohumlu fındıkçık, nadiren tabanda açılan meyve 2 veya daha fazla tohumlu.

 

Kaynak:

Davis PH (1984). Alismataceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 8: 5.

Halk Betimi:

Kurbağakaşığıgiller ailesi” tatlı sularda yaşayan genellikle çok yıllık çiçekli bitkilerden oluşur. Kurbağakaşığıgiller yaygın olarak sığ sularda, bataklıklarda, çamurlu kenarlarda ve ıslak kum üzerinde bulunur. Bazı türler bataklık bahçeleri, göletler ve akvaryumlarda süs bitkisi olarak yetiştirilir. Birkaç türünün, özellikle “Sagittaria L. (su oku)” cinsinde, rizomlar (toprakaltı sürünücü gövdeleri) Güney ve Doğu Asya’da insanlar tarafından yiyecek ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere yetiştirilir. Yine, bu bitkiler Kuzey Amerika yerlileri tarafından gıda olarak tüketilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Alismataceae, Erişim Tarihi: 19.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.britannica.com/plant/Alismataceae, Erişim Tarihi: 19.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.