VERBENACEAEMİNEÇİÇEĞİGİLLER

CİNSLER

VERBENACEAE - MİNEÇİÇEĞİGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar ya da çalılar. Yapraklar karşılıklı ya da dairesel, sitipulsuz. Çiçekdurumu başak ya da talkım-bileşik salkım şeklinde, bırakteli. Çiçekler erdişi, genellikle ± zigomorfik. Çanak 2–5 loplu ya da dişli. Taç birleşik taç yapraklı, 4–5-loplu ve sıklıkla ± iki dudaklı. Sitamenler 4, didinam, epipetal. Yumurtalık üstdurumlu, 2–4 gözlü, genellikle eksenden pilasentalanmalı, tohumtaslağı (Türkiye’deki türlerde) her hücrede 1 adet. Sitilus uçta, tek, top şeklinde ya da iki loplu. Meyve eriksi ya da 2–4 adet bir tohumlu fındıkçık.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Verbenaceae,Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 31.

Halk Betimi:

Mineçiçeğigiller ailesi”, birçoğu aromatik bir kokuya sahip olan ve dünyanın tropikal bölgesinde bulunan ağaçlar ve çalılar içerir. Anti-mikrobiyal ve anti-parazitik özelliklere sahip Mineçiçeğigiller ailesinin üyeleri geleneksel tıpta kullanımları ile ünlüdür.Verbena L. (mineçiçeği) türleri süs bitkisi olarak kullanılır.Aloysia citrodora Paláu (limon otu)limonsu aroması içinyetiştirilir. Limon otu yaprakları balık ve kümes hayvanları yemekleri, sebze sosları, salata sosları, reçel, pudingler, yoğurt ve içeceklere limon aroması eklemek için kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae/ Erişim Tarihi: 24.11.2016.

Anonim 2 (2016) https://www.researchgate.net/publication/228105836_Folk_Medicinal_Uses_of_Verbenaceae_Family_Plants_in_Bangladesh/ Erişim Tarihi: 24.11.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.