THYMELAEACEAESIYIRCIKGİLLER

CİNSLER

THYMELAEACEAE - SIYIRCIKGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllıklar, odunsu çokyıllıklar veya çalılar, sağlam ağaç kabuklu. Yapraklar basit, düz, sitipulsuz, pulsu tüyleriyok. Çiçekler erdişi veya tekeşeyli, üst durumlu (hipogin). Çiçek örtüsü aktinomorf, tüpsü ya da dar testimsi, taçyapraksı, 4-loplu. Sitamenler 8 adet, 2 sıra halinde, çiçek örtüsüne yapışık. Yumurtalık 1-gözlü. Açılmayan meyveli, 1-tohumlu, kuru veya etli.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Thymelaeaceae,Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 521.

Halk Betimi:

Sıyırcıkgiller ailesi” çoğunlukla ağaç ve çalıları ve birkaç sarmaşık ve otsu bitki türünü içeren, güney yarımküre’de kuzey yarımküreye nazaran daha fazla çeşitlilik gösteren, türlerinin büyük çoğunluğunun Afrika ve Avustralya’da bulunduğu bitkilerdir. Birçok türü yenildiğinde zehirli etkiye sahiptir. Bazı türleri de oldukça sert lifler içerir ve banknot gibi kaliteli kağıtların üretiminde kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Thymelaeaceae/, Erişim Tarihi: 11.11.2016.

Anonim 2 (2016) http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10894 /, Erişim Tarihi: 11.11.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.