LYTHRACEAEAKLAROTUGİLLER

CİNSLER

LYTHRACEAE - AKLAROTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar veya ağaçlar. Yapraklar basit, karşılıklı, almaşlı veya dairesel; sitipullar çok küçük veya yok. Çiçekler tek ya da yaprak koltuklarında çiftler halinde, ya da koltuksal kümelerveya küçük talkımlar şeklinde, bazen tepede birleşik başak halinde, erdişi, aktinomorf, ortadurumlu. Hipantiyum leğensi ilâ silindiriğe kadar. Ekçanak sıklıklamevcut. Taçyapraklar 4−6, serbest, hipantiyum çıkıntıları üzerine bağlı, tomurcuklarda buruşuk ya da yok. Sitamenler 2–12, hipantiyum tüpü içine bağlı.ü Yumurtalık üst durumlu, 2−4-gözlü; eksenden plesentalanmalı; sitilus 1. Meyve bir kapsüllü; tohumlar çok sayıda, besidoku yok.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Lythraceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 174.

Halk Betimi:

Çoğunluğu otsu bitkilerden oluşan, bazı çalıları ve ağaçlarıda içeren “Aklarotugiller ailesi”, dünya çapında yayılış gösterir. Çoğu türü tropik ve ılıman bölgelerde bulunur. Başta Lythrum L. (aklarotu) türleri olmak üzere bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılır. Bununla birlikte, Hevhulma (Lythrum salicaria L.), Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde sulak alanların egzotik bir yabancı otudur. Bu ailede yer alan en meşhur bitkilerden biri de Kına (Lawsonia inermis L.)’tir. Bu bitkinin yapraklarının kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan boyayıcı maddeye ve bu madde kullanılarak vücut üzerinde oluşturulan geçici şekillere de “kına” denir. Antik çağdan beri cilt, saç ve tırnakları, ayrıca ipek, yün ve deriyi boyamak için kullanılmaktadır.

 

References:

Anonim (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Lythraceae, Erişim Tarihi: 01.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.