GENTIANACEAEGENTİYANGİLLER

CİNSLER

GENTIANACEAE - GENTİYANGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık, ikiyıllık ve çokyıllık otsular. Yapraklar tüysüz, dümdüz, taban yaprakları genellikle rozet şeklinde, gövde yaprakları genellikle karşılıklı ve sapsız, çoğu zaman tabandan bitişik. Çiçekler 4−8-parçalı, aktinomorfik. Çanak ± derin bölünmüş. Taç lopları tomurcuk içinde bükülmüş, genellikle tüysüz. Sitamenler taç tüpüne gömülü; anterler tabanda kısmen yüreksi, tabanlarından bağlı ya da nadiren oynak. Yumurtalık üst durumlu, tek gözlü, 2 adet çepersel pilasentalı, tohumtaslakları çok sayıda. Meyve iki kapak ile yarılıp açılan kapsül.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Gentianaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 176.

Halk Betimi:

Gentiyangiller ailesi” tekyıllık, ikiyıllık veya çokyıllık bitkiler olup dünya üzerinde geniş yayılışa sahiptir. Yaprakları tüysüzdür ve genellikle taban yaprakları rozet şeklindedir. Çiçek renkleri çeşitlilik gösterir. Bazı üyeleri (Gelin düğmesi “Centaurium Hill.” ve şıra “Blackstonia Huds.”) bitkisel ilaç ve boya yapımında kullanılır. Üyelerinin birçoğunda bulunan ve acı tadı veren bileşenler ilaç ve tatlandırıcı yapımında kullanılmaktadır. Bu acı tad, sinir sistemini uyararak sindirim sıvılarının serbest bırakılmasını sağlar ve kabızlığı gidermek için bağırsakları gevşetmeye yardımcı olur.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Gentianaceae/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Gentianaceae//, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 3 (2016). http://delta-intkey.com/angio/www/gentiana.htm//, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.