DIOSCOREACEAEDOLANBAÇGiLLER

CİNSLER

DIOSCOREACEAE - DOLANBAÇGiLLER

Bilimsel Betim:

İki evcikli çokyıllık otlar, yumrulu veya odunsu kökgövdeli. Çiçekler küçük, koltuksal kümelerde, başaklar veya salkımlarda; dişi çiçekler bazen tek. Çiçek örtüsü 6-loplu. Yumurtalık tamamen veya kısmen altdurumlu, 3-gözlü, her gözde 2 tohumtaslaklı; sitilus 3. Meyve kapsül veya üzümsü tipte.

 

Kaynak:

Davis PH (1984). Dioscoreaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 8: 552.

Halk Betimi:

Dolanbaçgiller ailesi”, tropikal ve ılıman bölgelerde geniş yayılış gösteren, yumrulu veya odunsu kökgövdeli çokyıllık otsu bitkilerden oluşur. Yaprak koltuklarından çıkan küçük çiçekleri başak veya salkım halinde birarada bulunur. Çoğu kez kalp şeklinde yaprakları ve üzümsü meyve veya kanatlı kapsülleri vardır.Birkaç türü süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Dolanbaç (Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin), sarı renkli çiçekleri, zehirli kırmızı meyveleri ve zehirli siyah kök yumruları olan çok yıllık bir sarmaşık türüdür. Dolanbaçtürleri (Dioscorea L.) doğum kontrol haplarının üretiminde kullanılan temel bir hammaddedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2018). http://flora.huh.harvard.edu/china/mss/volume24/DIOSCOREACEAE.published.pdf, Erişim Tarihi: 01.02.2018.

Anonim 2 (2018). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=DIOSCOREACEAE, Erişim Tarihi: 01.02.2018.

Anonim 3 (2018). https://www.britannica.com/plant/Dioscoreaceae, Erişim Tarihi:  01.02.2018.

Davis P H (1984). Dioscoreaceae., Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press. Edinburgh, 8: 552.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.