CRASSULACEAEDAMKORUĞUGİLLER

CİNSLER

CRASSULACEAE - DAMKORUĞUGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık, ikiyıllık veya çokyıllık otsu bitkiler, genellikle etli. Yapraklar karşılıklı veya almaşlı, bazen rozet halinde, bölünmemiş, sitipulsuz. Çiçekler talkım, başak veya salkım çiçekdurumlarında,aktinomorf, erdişi, üst durumlu veya hafifçe orta durumlu, 3−32-parçalı. Taçyapraklar serbest ya da aşağıda bir tüp halinde birleşik. Sitamenler taçyapraklar kadar ve onlarla almaşlıdizilişli veya iki kat daha fazla. Karpeller taçyapraklar kadar, serbest veya tabanda kaynaşık, üstdurumlu, nadiren tek, genellikle çok sayıda, anatrop tohumtaslaklı. Pul-benzeri balözü bezlerikarpellerin tabanında genellikle mevcut. Meyve bir grup folikül; tohumlar çok küçük; besidoku yetersiz veya yok.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Crassulaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 209–210.

Halk Betimi:

Damkoruğugiller ailesi” çokyıllık otlar veya kısa boylu çalıları içerir ve dünya genelinde bulunur, ancak çoğunlukla Kuzey Yarıkürede ve Güney Afrika'da, tipik olarak suyun kıt olabileceği kuru ve/ veya soğuk bölgelerde görülür.Kalın ve etli yapraklara, kümeler halinde kırmızı, sarı veya beyaz renkte çiçeklere sahiptir. Bu ailenin bitkileriilginç ve büyüleyici görünüme sahip oldukları, dayanıklı ve az bakıma ihtiyacı olduğu içingenellikle bahçecilikte oldukça popüler süs bitkileridir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Crassulaceae/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.