ASPLENIACEAESAÇAKOTUGİLLER

CİNSLER

ASPLENIACEAE - SAÇAKOTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Karasal, epipetrik(kayacıl) veya epifit,kozmopolit, bununla birlikte en çok tropik bölgelerde.Rizom sürünücü, yükselici veya neredeyse dik, uçlarda ve yaprak sapı tabanlarında (ve bazen diğer eksenlerde) ızgaralı pullar taşır; yaprak sapları sırt sırta yerleşmiş C-şeklinde iletim demetli olupbunlar uzak uçta X-şeklinde birleşir; ayalar tek biçimli, genellikleeksenler ve/veya aya üzerindeiğnemsi tüyler yok, sıklıkla mikroskobikçomaksıkıllı; damarlar teleksi veya çatallanmış, genellikle serbest, nadirenağımsı ve içkindamarcıklar yok; soruslar damarlar boyunca uzamış (şeritsi), aynı damar üzerindegenellikle sırt-sırta değil, genellikle yandan bağlı, indusyumlarşeritsi; sporangiumsapları uzun, 1sıralı; sporlar böbreksi, monolet, perinbelirgin kanatlı.

 

Kaynak:

Smith AR & all. (2006). Aspleniaceae, Şu eserde: A classification for extant ferns, Taxon 55(3): 715.

Halk Betimi:

Saçakotugiller ailesi”, KuzeyAmerika’nın batısında, Avrupa ve Asya’da doğal olarak yetişir. Çiçekli bitkiler gibi damarlı sistemleri olmasına karşın üremek için tohum yerine spor üretirler.Bu ailenin çoğu türü, yaprak damarları boyunca uzanan ve üzeri zarsı bir doku örtüsü ile kaplanan spor kesesi topluluklarının oluşturduğu çizgilerle karakterizedir.Bu ailenin türleri çok çeşitli yaprak formlarına sahiptir; yapraklar bölünmemiş olabilir veya 4 katına kadar bölünebilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Aspleniaceae, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

Anonim 2 (2018). https://www.britannica.com/plant/fern/Evolutionary-development#ref500696, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

Anonim 3 (2018). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=+ASPLENIACEAE+, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.